Huilbaby

Huilbaby / KISS syndroom

Wat is het doel van de manuele therapie in relatie tot het KISS-syndroom

Uit wetenschappelijke studies blijkt, dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding- en motoriek ontwikkeling van de pasgeborene.
In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.

Is de baby een ‘huilbaby’ dan is dat dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het KISS-syndroom. Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een té grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels.

De manueel therapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en bekken) trachten te normaliseren en werkt alszodanig ‘voorwaardenscheppend’ in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek.
Niet alleen vlak na de geboorte, maar maanden (soms jaren) daarna blijkt manuele therapie een effectieve therapie te zijn. De asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijke symptomen van het KISS-syndroom.

Veel van deze baby’s vertonen niet het gedrag van veel of ontroostbaar huilen. Daarom wordt het asymmetrisch liggen dikwijls té laat ontdekt en gaat de schedel zich soms al na 4 weken duidelijk afplatten.

Dit wordt schedelasymmetrie of plagiocephalie genoemd. Als de begeleidend arts na enkele (2-3) maanden maatregelen laat nemen, dan is de schedelvervorming dikwijls al een feit. Het waarnemen van de (ook vage) schedelafplatting moet voor de ouders een waarschuwing zijn, dat de asymmetrische ontwikkeling zich voortzet in de gehele wervelkolom, bekken en heupgewricht. Deze meer complexe, nauwelijks zichtbare asymmetrie in houding en ontwikkelende functies spelen een negatieve rol in het zich ontwikkelende kind (zie info over KIDD) Niet elke schedelasymmetrie is een gevolg van het KISS-syndroom. Er zijn meerdere oorzaken, zoals een bepaalde ligging in de baarmoeder.

Het is aan de arts en de verloskundige om te bepalen hoe een kindje ter wereld komt. Het gaat juist om die kindjes die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen, maar al na enkele weken een schedelasymmetrie ontwikkelen t.g.v. het constant in dezelfde houding scheef liggen in de wieg.

De ouders moeten daaraan aandacht geven. De manueel therapeut kan met enkele behandelingen trachten functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige schedel asymmetrie wordt voorkomen.

Wanneer in de eerste 2 maanden wordt behandeld, kan de aanwezige schedelasymmetrie zich makkelijk herstellen. De redressiehelm is dan niet nodig!

Schedelvorming – Redressiehelm

Voor deze ‘schedelvorming’ is de helmtherapie (redressiehelm) ontwikkeld.
Deze kostbare helm dient het kindje dan dag en nacht te dragen, waardoor wel de schedel weer een meer normale vorm krijgt, maar het feitelijke onderliggende probleem wordt dan niet behandeld. De hoge nekgewrichtjes, die in asymmetrische zin functioneren, blijven storend werken op de asymmetrische houding en motoriek van de zich ontwikkelende baby. Door de helmtherapie wordt de schedel voor het oog redelijk symmetrisch.

De manueel therapeut heeft oog voor de symmetrische functies van de gehele wervelkolom. Asymmetrie in deze functies, die dikwijls gepaard gaan met functiebeperkingen in de wervelkolom gewrichtjes vormen het domein van de manueel therapeut.

De manueel therapeut “VROEGTIJDIG” inschakelen (dus op tijd!) betekent dan ook dat problemen worden voorkomen. Dat zijn dan problemen in de motoriek ontwikkeling, mogelijk in de oog-hand coördinatie en zo voorts problemen voor het kindje zelf, de ouders en de verzekeraars……!

Enkele behandelingen manuele therapie blijken veelal toereikend te zijn om deze problemen op te lossen en in tijd niet te vergelijken met de z.g. helmtherapie en langdurige oefentherapie. De in KISS gespecialiseerde manueeltherapeut werkt voorwaardenscheppend voor de symmetrische ontwikkeling van de baby.

Wordt zijn hulp te laat ingeroepen, dan spreekt men niet over therapie, maar over repareren.

Reacties zijn gesloten.